Начало

Уважаеми читатели и автори на списание „ПАНОРАМА НА ТРУДА“,

Изминаха седемнадесет години от времето, когато група ентусиасти решихме да създадем нашето списание като трибуна за дискусии и разпространение на теории и практики в областта на проблемите на труда и социалната политика. Пътят през изминалите години не беше лек. Списанието премина през много изпитания, имаше върхове и падения, имаше неразбиране и отхвърляне, но независимо от всичко то се утвърди като независим и точен барометър на проблемите на труда и социалната политика в нашето съвремие.

Както всичко в този забързан свят се променя, така дойде време и ние да се променим, да поемем пътя на новото, за да сме в крак с времето.

От настъпващата 2020 година нашето списание ще излиза изцяло в електронен вид. По този начин ще се опитаме да дадем по-широка трибуна на нашите автори и читатели, като запазим традициите и основните рубрики в списанието и едновременно с това дадем възможност за по-голяма свобода в избора на теми и виждания за съвременните условия на реализация на човешкия труд и неговата социална защита.

Ще запазим и възродим учредената съвместно с Министерство на труда и социалната политика, годишна награда за постижения в областта на труда и социалната политика – „ХЕФЕСТ“, като дадем възможност на по-голям кръг читатели и автори да номинират водещи специалисти в тази област.

През изминалите години ни напуснаха редица изтъкнати учени и утвърдили се в практиката специалисти, членове на нашата редакционна колегия и автори в списанието. С уважение и почит си спомняме имената на проф. Димитър Каменов, проф. Кирил Спасов, проф. Кръстьо Петков, нашия главен редактор доц. Георги Евгениев и редица други изтъкнати специалисти.

С обновен състав на редакционната колегия и с оптимизъм за бъдещето отваряме новата страница на нашето списание, като се надяваме, че ще успеем да съхраним традициите на нашите предшественици и ще изведем, заедно с вас списание „ПАНОРАМА НА ТРУДА“ до нови висини.

С уважение и почит към нашите съмишленици: доц. д. н. Евгени Евгениев – Главен редактор

Обръщението може да изтеглите в PDF.