Ценова Политика

Списание „ПАНОРАМА НА ТРУДА“ се издава на абонаментен принцип. Переодичността на списанието е 6 книжки годишно.

Електронното списване на списанието се осигурява чрез:

Годишен абонамент : 70.00 лв.

Такса за публикация : 50.00 лв. на публикация

Единична продажба : 18.00 лв. на брой

Абонатите на списанието ползват отстъпка в размер на две такси за публикация, като отстъпката не се прехвърля на трети лица.

При заплащане на абонамент всеки абонат получава код за достъп до цялостната периодика на списанието.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

За годишен абонамент – до 20.02. на текущата година или от момента на абониране.

За такса за публикация – в срок до 10 дни след одобрение на материала от редакционната колегия, уведомление за което се изпраща по електронен път.

За единични бройки – при заявяване.

Авторите след одобрение на статията им ще бъдат уведомявани по имеил за издателската такса.