Ценова Политика

Списание „ПАНОРАМА НА ТРУДА“ се издава на абонаментен принцип. Переодичността на списанието е 6 книжки годишно.

Електронното списване на списанието се осигурява чрез:

Годишен абонамент : 70.00 лв.

Такса за публикация : 50.00 лв. на публикация

Единична продажба : 18.00 лв. на брой

Абонатите на списанието ползват отстъпка в размер на две такси за публикация, като отстъпката не се прехвърля на трети лица.

При заплащане на абонамент всеки абонат получава код за достъп до цялостната периодика на списанието.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

По банков път по сметка:

Издателска Къща „Шанс“ АД

IBAN: BG72ESPY40040020159910

BIC: ESPYBGS1

За годишен абонамент – до 20.02. на текущата година или от момента на абониране.

За такса за публикация – в срок до 10 дни след одобрение на материала от редакционната колегия, уведомление за което се изпраща по електронен път.

За единични бройки – при заявяване.

Авторите ще бъдат уведомявани по имейл относно издателската такса, след одобрение на статията им.